Regtech eli Regulatory Technology, vapaasti suomennettuna sääntely- tai regulaatioteknologia, on finanssiteknologian alalaji, jonka tarkoituksena on tehostaa finanssilaitosten sääntelynmukaisuutta. Lopputuloksena ovat pienemmät kustannukset, madaltuneet riskit sekä parempi ennustettavuus ja -hallittavuus. Regtech onkin finanssialan digi…

read more