Mar 21
Event

Ajankohtaista EU Digital Finance pakettiin: Finanssimarkkinat ja kryptovarat

Riskit ja mahdollisuudet perinteiselle finanssialalle uuden sääntelyn valossa

Event details

Date

21.03.2024

Time

08:30 - 12:00

Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) ja Transfer of Funds Regulation (TFR) -sääntelyt

Uusi sääntely tuo virtuaalivaluutat perinteisen finanssialan ulottuville. MiCAR ja päivitetty TFR -sääntelyt tuovat mukanaan yhtenäiset säännöt kryptovarojen liikkeeseen laskemiselle, kaupankäynnille ja säilytykselle, pyrkien parantamaan kuluttajansuojaa ja vähentämään riskejä, kuten rahanpesua ja terrorismin rahoitusta. Tämä seminaari tarjoaa pankki- ja rahoitusalan ammattilaisille ymmärryksen MiCAR ja TFR -yhteensopivuudesta, valaisten sekä potentiaalisia riskejä että mahdollisuuksia.

Seminaari koostuu alan asiantuntijoiden esityksistä ja interaktiivisista keskusteluista. Osallistujilla on mahdollisuus olla vuorovaikutuksessa puhujien kanssa ja verkostoitua muiden ammattilaisten kanssa. Tapahtuma tarjoaa arvokkaita oivalluksia ja käytännön tietoa, jota voidaan soveltaa suoraan compliance-käytäntöjen parantamiseen, riskien tunnistamiseen ja käsittelemiseen, sekä strategisten mahdollisuuksien hyödyntämiseen.

Seminaari on kutsuvierastilaisuus ja on ensisijaisesti tarkoitettu finanssilaitosten työntekijöille.

Agenda

8:30

Aamiaistarjoilu

9:00

Avaussanat

9:05

Pullonkaulat kryptovarojen maineen palauttamiselle

Mika Linna, Finanssiala ry

9:25

Kryptovaroja koskeva EU-sääntelyn taustat ja kehityskulku

Hanna Heiskanen, Valtiovarainministeriö

9:55

What every bank should know about MiCA

Magnus Jones, EY

10:20

Kahvi- ja verkostoitumistauko

10:40

Miten MiCAR muuttaa virtuaalivaluuttojen ja kryptovarojen valvontaa?

Tytti Tanninen, Finanssivalvonta

11:10

Kryptovaroihin liittyvien riskien johtaminen ja hallinta käytännössä

Panu Peltola, Danske Bank

11:30

Panel: Risks and opportunities for the traditional financial sector under new regulatory frameworks

Hanna Heiskanen, Valtiovarainministeriö; Panu Peltola, Danske Bank; Magnus Jones, EY

12:00

Avointa keskustelua

12:30

Tilaisuus loppuu

Puhujat

Hanna Heiskanen

Valtiovarainministeriö

Erityisasiantuntija, Pääomamarkkinat-yksikkö (POM)

Hanna vetää parhaillaan Valtiovarainministeriössä hanketta, jossa valmistellaan MiCAn ja TFR:n kansallista täytäntöönpanoa. Hanna on työkierrossa Valtiovarainministeriön Rahoitusmarkkinaosastolla Pääomamarkkina-yksikössä syyskuuhun 2024 asti ja Hannan pysyvä virka on Finanssivalvonnassa, missä Hanna toimii johtavana asiantuntijana digitaaliseen rahoitukseen, kuten maksupalveluihin, kryptovaroihin ja operatiivisiin riskeihin liittyvissä tehtävissä. Hanna on ollut useiden vuosien ajan Finanssivalvonnan edustajana Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) työryhmissä, joissa käsitellään kryptovaroihin liittyviä kysymyksiä. Ennen Finanssivalvontaa Hanna on työskennellyt mm. Kyberturvallisuuskeskuksessa ja Telian tutkimus- ja tuotekehitysosastolla.

Tytti Tanninen

Finanssivalvonta

Digitalisation Specialist / Senior Financial Supervisor

Panu Peltola

Danske Bank

Principal Compliance Officer

Panu Peltola on kokenut Compliance ja riskienhallinnan ammattilainen, jossa yhdistyy poikkeuksellisella tavalla sekä laaja rahoitussektorin osaaminen että ensikäden kokemus Compliance -toimintojen kehittämisestä ja johtamisesta sekä perinteisen että hajautetun rahoituksen toimijoiden palveluksesta. Panun pääosaamisalueet ovat:

  • Pääoma- ja virtuaalivaluuttamarkkinat, investointipankkitoiminta, varainhoito (ml. rahasto- ja yksityispankkitoiminta sekä vähittäispankin sijoituspalvelut) sekä virtuaalivaluuttapalvelut
  • Compliance- ja riskienhallintatoimintojen kehittäminen ja johtaminen
  • Toiminnanjärjestämissäännökset, sijoittajansuoja ja markkinoiden väärinkäyttö
  • Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen
  • Henkilötietojen suoja

Magnus Jones

EY Tax & Law

Nordic Blockchain & Innovation Lead

Magnus works closely with key stakeholders such as authorities, banks and academia in the area of Blockchain & Innovation. He assists clients with everything from regulatory challenges to technical implementations. He is very experienced in NFTs, DeFi and DAOs and has worked with some of the world’s largest brands on their projects. In addition to assisting some of the most successful start-ups within the area. Magnus has also, among others, assisted Norwegian Tax Authorities in creating the World’s first guidance on how to tax NFTs.

Magnus is an experienced international speaker within digital trends and technology, covering many different areas through some of his roles as co-founder of the Norwegian Computer Society Group for Blockchain, co-founder and board member of Oslo Blockchain Cluster, Head of Oslo Chapter at Disruption Disciples, and a lecturer at EMBA classes at BI Norwegian Business School, and the University of Oslo. He is also an advisor to the United Nations working group for Crypto and Counter-terrorism.

Mika Linna

Finanssiala

Johtava asiantuntija

Mika on työskennellyt pitkään finanssialalla erilaisissa riskienhallinnan tehtävissä ja nykyiseen toimenkuvaan Finanssiala ry:ssä kuuluvat mm. rahanpesun, terrorismin rahoituksen ja digitaalisen petosrikollisuuden torjuntaan liittyvät kysymykset. Linna on European Banking Federationin Anti-Money Laundering and Financial Crime Committeen puheenjohtaja sekä jäsenenä mm. European Banking Federationin, European Fund and Asset Management Associationin ja Insurance Europen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan ja finanssipakotteisiin keskittyvissä työryhmissä.

Yhteistyössä