Finnish News

Fintech Farm ja Deloitte yhteistyöhön

Helsinki Fintech Farm on solminut yhteistyösopimuksen maailman suurimman asiantuntijapalveluyhtiön Deloitten kanssa. Fintech Farm tuottaa finanssiteknologiaan keskittyviä innovaatio- ja kasvupalveluita sekä startupeille että finanssilaitoksille. Hub13 Oy:n omistama ja kehittämä palvelukonsepti yhdistää pankit, viranomaiset ja startupit ja luo uusille digitaalisille finanssipalveluille vahvan yhteisen innovaatioalustan.

Nyt julkaistun yhteistyön keskeinen tavoite on vauhdittaa finanssialan digitaalista murrosta ja tarjota suomalaisille yrityksille entistä paremmat mahdollisuudet pärjätä globaalissa kilpailussa.

Mahdollisuudet innovoida ja kasvaa finanssialan digitaalisissa palveluissa ovat teknologisesti lähes rajattomat. Tämän vuoksi hyvin ratkaisevaksi nousee globaalit verkostot ja kansainvälinen asiantuntijuus. Muutoksen vauhti finanssialalla kiihtyy entisestään ja myös startupeilla on oltava läheiset suhteet finanssialan ytimeen. Pankit taas tarvitsevat läheisen suhteen startupeihin, joilla on usein rohkeampi asenne innovaatioon ja globaaliin kilpailuun”, valaisee Hub13 Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja Ola Sundell finanssialan nykytilaa ja nyt julkaistun yhteistyön taustaa.

Deloittelle yhteistyö merkitsee yhä tiiviimmän ekosysteemin rakentamista finanssiteknologia-alan toimijoiden kanssa.

Olemme jo vuoden ajan ylläpitäneet valikoiduille fintech-yrityksille suunnattua yhteisöä Suomessa. Nyt julkaistu yhteistyö laajentaa fintech-toimintaamme ja on hienoa toimia Helsinki Fintech Farmin kumppanina. Yhä useampi perinteinen finanssisektorin toimija tekee jo menestyksekästä yhteistyötä fintech-yritysten kanssa ja myös meille on luontevaa toimia tässä rajapinnassa. Lisäksi meillä on vahvaa osaamista finanssiteknologia-alan yrityksille tärkeistä alueista kuten asiakaslähtöisestä kehittämisestä, sääntelyyn liittyvästä neuvonannosta ja yritysjärjestelyistä”, kommentoi Deloitten finanssitoimialan johtaja Ilkka Huikko yhteistyötä.

Olemme saavuttaneet vahvan asiantuntijuuden Pohjoismaisesta fintech-markkinasta. Onnistunut digimuutos vaatii finanssilaitoksilta uusien toimijoiden tuntemusta ja verkostoja. Tarkoituksemme on säilyttää Suomen vahva asema finanssiteknologian kehittäjämaana, vaikka kansainvälinen kilpailu onkin kovaa”, summaa Fintech Farmia johtava Janne Salminen osapuolten jakaman kunnianhimon.

Yhteistyö käynnistetään Fintech Farmin tuottaman Suomen johtavan finanssiteknologiatapahtuman Future Digital Finance Forumin yhteydessä 1.11.2018 Helsingissä.

Hub13 Oy on vuonna 2014 Helsingissä perustettu toimialojen digitaaliseen murrokseen ja startup-yhteistyöhön keskittyvä palveluyritys.

Deloitte on maailman suurin asiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa neuvonantoa laajasti eri liikkeenjohdon alueilla, kuten konsultointi, tilintarkastus, yritysjärje0stelyt, riskienhallintapalvelut sekä vero- ja lakipalvelut.

Lisätiedot:

Janne Salminen
Fintech Farm
[email protected]

Ilkka Huikko
Deloitte Oy
[email protected]

Marko Hykkönen
Deloitte Oy
[email protected]