Crowdfunding Finnish Fintech Landscape News

Joukkorahoitus – 3 vuotta hypen jälkeen

Osakepohjainen ja pääomaehtoinen joukkorahoitus ei ole mikään uusi ilmiö. Esimerkiksi pörssilistautumisen yhteydessä tehtävä osakeanti on rahoituksen malli, jossa pääomaa kerätään suurelta joukolta sijoittajia.

Näin fintechin aikakaudella, joukkorahoitukseksi mielletään yleensä listautumattomiin yhtiöihin sijoittaminen, jotka ovat usein kasvuyrityksiä. Toki joukkorahoitukseksi lasketaan myös lainamuotoinen, hyödykemuotoinen ja lahjoitusmuotoinen rahoitus, mutta tässä artikkelissa käsitellään lähinnä osakepohjaista joukkorahoitusta.

Joukkorahoitusbuumi

Varsinaisen joukkorahoitusbuumin voidaan katsoa alkaneen viime vuosikymmenen alkupuolella. Finanssikriisin myötä kiristyneen rahoitusmarkkinasääntelyn, sekä tietysti teknologian tuomien mahdollisuuksien myötä Yhdysvalloissa avattiin mm. IndieGoGon ja Kickstarterin kaltaiset alustat. Vuosien 2012-2016 välillä Suomeen perustettiin 8 joukkorahoitusta tarjoavaa fintech-yritystä.

Kuten uusien teknologioiden ja liiketoimintamallien kanssa usein käy, myös joukkorahoituspalveluiden sääntely herätti aluksi kysymyksiä. Tarvitaanko toimintaan lupa – jos kyllä, niin mikä? Lopulta Suomeen luotiin uusi kansallinen joukkorahoituslainsäädäntö, joka astui voimaan 1. syyskuuta 2016.

Useat kotimaiset joukkorahoituspavelut ovat kuitenkin päätyneet raskaamman EU-laajuisen sijoituspalvelutoimiluvan alaisiksi, joka tarjoaa enemmän liikumavaraa, varsinkin kansainvälisesti.

Myös perinteiset pankit innostuivat joukkorahoituksesta, ja vuonna 2016 Nordea aloitti oman palvelunsa, jonka se kuitenkin sulki kolmen epäonnistuneen kierroksen jälkeen. Sittemmin Nordea aloitti yhteistyön Invesdorin kanssa. OP taas pyöritti omaan palveluaan 2017-2019.

Tilanteen tasaantuminen

Osakepohjainen joukkorahoitus lähes kaksinkertaistui euromääräisesti joka vuosi 2014-2017 välillä, mutta lopulta lukemat kääntyivät laskuun vuonna 2018. Kyseisen vuoden 58 miljoonaa euroa vastaa noin 8% Suomeen tehdyistä startup- ja kasvuyrityssijoituksista.

Lisää Suomen Pankin tilastoja täällä

Digitaalisissa rahoitusalustoissa, kuten alustataloudessa yleensäkin, on taipumus kohti monopolia, tai vähintäänkin riittävän suurta verkostoa. Näin ollen on luonnollista, että markkina lopulta jakaantuu harvemman, suuremman alustan välille. Toki alustoissakin on merkittäviä eroja kohderyhmien ja käyttötarkoituksen suhteen.

Tällä hetkellä kotimaisista alustoista vahvimmassa kasvussa on hiljattain Itävaltalais-Saksalaisen Finnestin kanssa yhdistynyt Invesdor, jonka lisäksi myös Springvest on vakiinnuttanut asemansa aktiivisena markkinapaikkana.

Suomalaiset joukkorahoitusta välittävät yritykset (ei laina)

Invesdor
“Pohjoismaiden johtava digitaalinen rahoitusalusta”
Perustettu: 2012
Tyyppi: Osakepohjainen
Toimilupa: Sijoituspalveluyritykset
Liikevaihto 2018: 1560 tuhat €
Tulos 2018: -636 tuhat €
https://www.invesdor.com/

Springvest
“Suomen suurimmat osakeannit listaamattomille kasvuyhtiöille”
Perustettu: 2012
Tyyppi: Osakepohjainen
Toimilupa: Sijoituspalveluyritykset
Liikevaihto 2018: 1597 tuhat €
Tulos 2018: -224 tuhat €
https://www.springvest.fi/

Mesenaatti.me
“Suomen ensimmäinen ja isoin vastikepohjaiseen joukkorahoitukseen tarkoitettu palvelu”
Perustettu: 2013
Tyyppi: Hyödykepohjainen
Liikevaihto 2017: 197 tuhat €
Tulos 2017: -12 tuhat €
https://mesenaatti.me/

Joukon Voima
“Kestävän energian joukkorahoitusta”
Perustettu: 2014
Tyyppi: Useita
Liikevaihto 2018: 11 tuhat €
Tulos 2018: -8 tuhat €
https://joukonvoima.fi/

Groundfunding
“Kiinteistöjen joukkorahoituspalvelu”
Perustettu: 2015
Tyyppi: Osakepohjainen
Toimilupa: Rekisteröitynyt joukkorahoituksen välittäjä
Liikevaihto 2018: 150 tuhat €
Tulos 2018: -78 tuhat €
https://www.groundfunding.fi/

FundYou Crowdfunding
“Yksilöiden, ryhmien ja voittoatavoittelemattomien rahoitusalusta”
Perustettu: 2016
Tyyppi: Hyödykepohjainen
Liikevaihto 2018: 18 tuhat €
Tulos 2018: 39 tuhat €
https://fundyou.io/

Suomen Rahamarkkinakeskus
“Rahamarkkinakeskus tarjoaa kasvuhaluisille ja -kykyisille pk-yrityksille apua kasvun rahoituksen toteutuksessa.”
Perustettu: 2016
Tyyppi: Osakepohjainen
Liikevaihto 6/2019: 77 tuhat €
Tulos 6/2019: -9 tuhat €
https://www.rahamarkkinakeskus.fi/

Privanet (Around ja FundedByMe)
Privanetilla on osana Privanet Securitiesia Around-niminen listaamattomien osakkeiden sijoituspalvelu, jonka lisäksi he ovat omistajina ruotsalaislähtöisessä FundedByMe Finland joukkorahoituspalvelussa. Yritysten erillisiä tunnuslukuja ei ole raportoitu.
Perustettu: 2016
Tyyppi: Osakepohjainen
Toimilupa: Sijoituspalveluyritykset
https://around.fi/
https://fundedbyme.fi/

Aina ajantasaiset tiedot Suomen fintech-toimialasta löydät Fintech Landscape -sivultamme.

Jos haluat pysyä ajan tasalla jatkossakin, tilaa uutiskirjeemme.