Finnish News

Pohjoismaiden ensimmäinen startup-tehdas 52nd Ventures yhdistää voimansa Fintech Farm Helsingin kanssa rakentaakseen uusia fintech-yrityksiä

Lokakuun alussa alkava hanke on Pohjoismaiden ensimmäinen startup-tehdas. Totutuista malleista poiketen, 52nd:in toimintamallissa luodaan 10 viikon aikana 5 uutta startup yritystä yhdessä kumppaneiden ja yrittäjien kanssa. 

Tavoitteena on rikkoa organisaatiorajoja ja asenteita. “Haluamme osaltamme ravistella Suomen ja Pohjoismaiden startup-kenttää, sekä haastaa toimijat näyttämään maailmalle, että kyllä täälläkin osataan”, hymyilee ohjelmakoordinaattori Emmi-Julia Tiitta.

10 viikkoa täysiä päiviä virtuaaliympäristössä, kirkkaalla päämäärällä

52nd:in Tokka-ohjelma lähtee siitä, että noin 20:lle tarkkaan valikoidulle yrittäjäkandidaatille esitellään 10 maailmalla toimivaa liikeideaa, joiden pohjalta on tarkoituksena luoda uusi yritys. Yrittäjät saavat itse päättää, mitä ideaa kukin lähtee työstämään. Sama pätee myös kumppaneihin. “Toteutamme ‘first come, first served’ ajattelua, eli kumppanit saavat vapaasti valita itselleen sopivat hankkeet sekä tehdä ehdotuksia sijoituksista.

Malli perustuu siis aktiivisuuteen kaikkien osallistujien suhteen”, kommentoi Fintech Farmin Janne Salminen. Ohjelmaan osallistuminen ei sido osallistuja tai kumppaneita yhteen tiettyyn paikkaan, vaan se on suunniteltu niin, että kaikki on mahdollista toteuttaa virtuaalisesti.

“Alusta asti Tokka-ohjelman tavoite oli olla paikasta riippumaton. COVID-19 epidemia on kuitenkin haastanut meitä miettimään laajemmin ja joustavammin, kuinka tiimiytys, ohjaus ja kehitys organisoidaan.  Ohjelman osallistujat ovat ympäri Eurooppaa: Helsingissä, Oulussa, Berliinissä ja Lontoossa eikä koko porukan kokoontumista ole suunnitteilla” sanoo Emmi-Julia Tiitta.

52nd:in Tokka-ohjelman keskiössä on rakentaa uudet yritykset läheisessä yhteistyössä alan toimijoiden kanssa, toimiala kerrallaan. “Näemme suurimman hyödyn keskittymällä joka tokassa aina yhteen sektoriin ja tuomalla kyseisen alan toimijat yhteen. Tätä kautta pystymme yhdistämään oman osaamisemme yritysten rakentamisesta alojen erityisosaamiseen.”  52nd:in Mikko Riikkinen.

Kumppanina koko Suomen fintech-ekosysteemi

Mikko Riikkisen lisää: “Keskusteluissa finanssialan toimijoiden kanssa olen useasti törmännyt haasteeseen löytää sopivia fintech-kumppaneita, joten ohjelman tavoitteena on vastata juuri tähän haasteeseen.” 52ndin osakas ja sarjayrittäjä Taneli Tikka kommentoi “jos haluamme olla teknologian kärkimaa niin tarvitsemme systemaattisia toimintatapoja siihen, miten uusia ideoita testataan. Tästä meillä on kokemusta Suomessa jo pelialalta ja 52ndin yhtenä tavoitteena on tuoda nämä opit startupien rakentamiseen”. 

Kumppaneina ohjelmassa on Fintech Farmin kautta sekä julkisen puolen tahoja, että Suomen finanssialan tutut toimijat. Verkostosta löytyy myös monikansallisia teknologiayrityksiä, kuten Citi ja Visa, sekä enemmistö Suomen ja Pohjoismaiden fintech-yrityksistä. “Tämän Tokan kautta syntyvät yritykset pääsevät heti kontaktiin maailmanlaajuisen verkoston kanssa. He saavat tehokkaat työkalut rakentaa vaikka seuraava neopankki, kiinnostuneina odotamme, mitä fintech-yrityksiä syntyy”, toteaa Janne Salminen.

Lisätietoja

Emmi-Julia Tiitta
[email protected]

Mikko Riikkinen
[email protected]