Finnish FinStack News

Finanssialan innovaatioiden bootcamp-ohjelma

Helsingin fintech hubi ja finanssialan innovaatioalusta Fintech Farm julkaisi viime syksynä fintech-kehittäjän työkalupakin – FinStackin. Työkalupakin tarkoituksena on tuoda uusien digitaalisten finanssipalveluiden kehittäjille tarvittavat resurssit luoda ja kaupallistaa uusia finanssialan innovaatioita. FinStack koostuu neljästä osa-alueesta: liiketoiminta, regulaatio, teknologia ja verkostot.

Sekä fintech-yrityksille, että perinteisten finanssilaitosten kehitystiimeille suunnattu Finstack pääsee kunnolla vauhtiin keväällä, kun Suomi saa kauan kaipaamansa fintech bootcampin. Maaliskuun 13.-14. päivä Helsingissä järjestettävä fintech-koulutus koostuu neljästä osasta:

Alustuksesta, jossa tutustutaan finanssialan arkkitehtuuriin, sen erityispiirteisiin ja siihen miten digitalisaatio on muuttamassa alaa.

Liiketoimintaosiosta, joka pureutuu toimialan ansaintalogiikoihin, finanssiteknologiayrityksen liiketoimintamallin rakentamiseen, kumppanuusstrategioihin, sekä kansainvälistymiseen.

Regulaatiopaketista, joka kattaa finanssialan toimiluvat, oleellisimmat direktiivt ja sääntelyt, sekä sääntelyn tulevaisuuden, sekä strategiat ja teknologiat sen noudattamiseksi.

Teknologiaosuudesta, johon on kasattu tietämys finanssialan tärkeimmistä teknologioista, aina perinteisemmistä arkkitehtuureista moderneihin alustoihin ja API-kirjastoihin, sekä uusiimpiin teknologioihin.

Bootcampia ovat valmentamassa alan huiput FinStack-kumppaniorganisaatioista, kuten Amazon Web Services, Finanssivalvonta, Deloitte, Dittmar & Indrenius, Enfuce ja Nordic API Gateway.

Käy tutustumassa bootcampiin täällä.

Fintech Farm on Helsingin fintech hubi ja palvelukonsepti, jossa luodaan uusille digitaalisille finanssipalveluille vahva yhteisöllinen innovaatioalusta tuomalla pankit, viranomaiset ja startupit yhteen. Fintech Farmissa on noin 70 jäsenyritystä ja sen yhteistyökumppaneita ovat mm. Amazon Web Services, Danske Bank, Deloitte, Dittmar & Indrenius ja Finanssivalvonta.